May Measurement Month (MMM19)
Maj Miesiącem Mierzenia
ciśnienia tętniczego w Polsce w 2019 roku (MMM19)
EDUCATOR MMM19 - SPRAWDŹ EDUKACYJNO-MEDYCZNĄ FORMUŁĘ WSPARCIA DLA BADACZY MMM19
Kongresy PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP w Polsce (2019/2020) ● Profesjonalne ciśnieniomierze lekarskie ● Cenne podręczniki medyczne ● Kongresy PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP w Polsce (2019/2020) ● Profesjonalne ciśnieniomierze lekarskie ● Cenne podręczniki medyczne ●
UWAGA ! Kampania i badanie MMM19 w Polsce zostały zakończone.
Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie !

O badaniu MMM19

W 2019 roku International Society of Hypertension (Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) zamierza przeprowadzić globalną kampanię o nazwie MAY MEASUREMENT MONTH2019 (MMM19), w wolnym polskim tłumaczeniu MAJ MIESIĄCEM MIERZENIA ciśnienia tętniczego w Polsce w 2019 roku (MMM19), polegającą na pomiarze ciśnienia tętniczego krwi u osób dorosłych, u których w idealnym przypadku ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Podobna kampania o nazwie MAY MEASUREMENT MONTH 2017 (MMM17)/MAY MEASUREMENT MONTH 2018 (MMM18) odbyła się odpowiednio rok i 2 lata temu, zaś dzięki zaangażowaniu ponad 100 krajów na całym świecie przebadano w nich łącznie ponad 2,7 mln osób.

PRZESŁANIE MEDYCZNE I SPOŁECZNE

Najważniejszym celem kampanii MMM19 będzie podniesienie świadomości problemu nadciśnienia tętniczego w skali lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej. Etiologia podwyższonego ciśnienia tętniczego może być w dużym stopniu wyjaśniona zidentyfikowanymi środowiskowymi czynnikami ryzyka, takimi jak nadwaga i otyłość, nadmierne spożycie alkoholu i soli kuchennej oraz zbyt małą aktywnością fizyczną. Podwyższone ciśnienie tętnicze jest najsilniejszym pojedynczym czynnikiem całkowitego ryzyka zgonów oraz ryzyka wystąpienia wielu chorób (w tym m.in. zawałów serca, udarów mózgu i chorób nerek). Ocenia się, że blisko 10 milionów istnień ludzkich na świecie jest przedwcześnie traconych każdego roku z powodu podwyższonego ciśnienia tętniczego. Dane światowe pokazują, że mniej niż połowa chorych na nadciśnienie tętnicze w ogóle wie o swojej chorobie. Dodatkowo, wśród osób leczonych na nadciśnienie tętnicze, mniej niż jedna trzecia osiąga zalecane cele terapeutyczne.

WYMOGI FORMALNE

Badanie MMM19 w Polsce uzyskało pozytywną opinię właściwej Komisji Bioetycznej i będzie prowadzone pod nadzorem Komitetu Sterującego w Polsce oraz Komitetu Naukowego w Polsce, które zostały utworzone przez akademicką grupę naukowców i ekspertów z dziedziny kardiologii, nadciśnienia tętniczego, nefrologii, lipidologii, medycyny rodzinnej, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Patronat nad badaniem MMM19 objęły również Towarzystwa Naukowe - Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (PTN), Polskie Towarzystwo Lipidologiczne (PTL) i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP). Kampania MMM19 w Polsce będzie wspierana przez Partnerów Badania - firmę CHDE/MICROLIFE, firmę SERVIER, firmę medyczną MEDICOVER, firmę medyczną CENTERMED, ogólnopolską sieć laboratoryjną ALAB LABORATORIA, ogólnopolską sieć SUPER-PHARM, fundację PROSTO Z SERCA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-POLAND, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oraz Patronów Medialnych - wydawnictwo MEDYCYNA PRAKTYCZNA, wydawnictwo EDRA URBAN & PARTNER oraz portal TVN ZDROWIE.

CEL I PRZEBIEG BADAŃ

Badanie MMM19 dotyczyć będzie osób, u których w idealnym przypadku ciśnienie tętnicze nie było mierzone w przeciągu co najmniej roku przed zakwalifikowaniem do niniejszego badania. Oprócz tego obserwacją zostaną objęte wszystkie osoby, dobrowolnie zgadzające się zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz częstość akcji serca i udzielić anonimowo odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich podstawowych danych demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej. I tak w miesiącu maju 2019 roku zainteresowani udziałem w badaniu MMM19 różni profesjonaliści medyczni (badacze) - w tym lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, diagności laboratoryjni, ale też studenci medycyny i kierunków związanych ze zdrowiem - zbiorą u chętnych i dobrowolnie zgłaszających się do nich osób (pacjentów) dane demograficzne i informacje dotyczące historii chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz dokonają u nich pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca. Gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po zebraniu zostaną przesłane drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację MayMeasure do centralnej, światowej bazy danych. Aplikacja będzie dostępna w języku polskim!

UDZIAŁ I KORZYŚCI DLA PACJENTÓW

Wszystkie osoby zainteresowane swoim zdrowiem będą mogły dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego w oznakowanych plakatami punktach pomiaru ciśnienia w placówkach medycznych, przychodniach, szpitalach oraz największych aptekach i sklepach medycznych w Polsce, a następnie zgłosić się z wynikami pomiarów do swoich lekarzy prowadzących. Badania takie będą mogły być również wykonywane w dodatkowych punktach pomiarowych przez wszystkich woluntariuszy-profesjonalistów medycznych, którzy potwierdzą swój udział w kampanii MMM19. Oprócz oczywistego aspektu poznawczego i naukowego, wiodącymi medycznymi i społecznymi korzyściami badania MMM19 dla pacjentów będą: 1. zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przesiewowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi; 2. rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego u przebadanych osób, u których podwyższone ciśnienie wymaga interwencji zgodnie z aktualnymi wytycznymi; 3. wykorzystanie danych na temat niezdiagnozowanego lub nieleczonego nadciśnienia tętniczego do kształtowania właściwej polityki zdrowotnej.

UDZIAŁ I KORZYŚCI DLA BADACZY

Samo zaangażowanie profesjonalistów medycznych (badaczy) w kampanii MMM19 będzie nieodpłatne i odbywać się będzie na zasadach wolontariatu. Niemniej Organizatorzy badania - wspierające Towarzystwa Naukowe oraz Partnerzy Badania i Patroni Medialni - wyrażając swoje podziękowanie dla badaczy biorących udział w rekrutacji pacjentów, utworzą specjalną formułę wsparcia edukacyjnego i medycznego (EDUCATOR MMM19), połączoną z rozlosowaniem książek, sprzętu medycznego (wysokiej klasy automatyczne ciśnieniomierze z funkcją monitorowania migotania przedsionków, najwyższej klasy profesjonalne automatyczne ciśnieniomierze z możliwością mierzenia ciśnienia tętniczego na obu ramionach) oraz sponsorowaniem uczestnictwa w krajowych konferencjach naukowych, związanych z nadciśnieniem tętniczym oraz kardiologią (konferencje PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP).

twarze MMM19