May Measurement Month (MMM19)
Maj Miesiącem Mierzenia
ciśnienia tętniczego w Polsce w 2019 roku (MMM19)
EDUCATOR MMM19 - SPRAWDŹ EDUKACYJNO-MEDYCZNĄ FORMUŁĘ WSPARCIA DLA BADACZY MMM19
Kongresy PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP w Polsce (2019/2020) ● Profesjonalne ciśnieniomierze lekarskie ● Cenne podręczniki medyczne ● Kongresy PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP w Polsce (2019/2020) ● Profesjonalne ciśnieniomierze lekarskie ● Cenne podręczniki medyczne ●
UWAGA ! Kampania i badanie MMM19 w Polsce zostały zakończone.
Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie !

Educator MMM19

Samo zaangażowanie profesjonalistów medycznych (badaczy) w kampanii MMM19 będzie nieodpłatne i odbywać się będzie na zasadach wolontariatu. Niemniej Organizatorzy badania - wspierające Towarzystwa Naukowe oraz Partnerzy Badania i Patroni Medialni - wyrażając swoje podziękowanie dla badaczy biorących udział w rekrutacji pacjentów, utworzą specjalną formułę wsparcia edukacyjnego i medycznego (EDUCATOR MMM19), połączoną z rozlosowaniem książek, sprzętu medycznego (wysokiej klasy automatyczne ciśnieniomierze z funkcją monitorowania migotania przedsionków, najwyższej klasy profesjonalne automatyczne ciśnieniomierze z możliwością mierzenia ciśnienia tętniczego na obu ramionach) oraz sponsorowaniem uczestnictwa w krajowych konferencjach naukowych, związanych z nadciśnieniem tętniczym oraz kardiologią (konferencje PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRwP).

Udział w badaniu i korzystanie z aplikacji badawczej MayMeasure będzie możliwe po zarejestrowaniu się na internetowej stronie kampanii www.mmm19.pl. Na portalu tym znajdą się również wszystkie szczegóły dotyczące udziału w badaniu, logistyki całego projektu i opis formuły wsparcia edukacyjnego i medycznego EDUCATOR MMM19. Bezpłatna, mobilna wersja aplikacji MayMeasure będzie też dostępna na smartfony przez Google Play oraz App Store. Udogodnienie to powinno spowodować szeroki dostęp do narzędzia, dzięki któremu profesjonaliści medyczni (badacze) będą mogli uczestniczyć w całej kampanii pomiarów ciśnienia w jeszcze większym zakresie. Aplikacja MayMeasure będzie dostępna w języku polskim !

ZASADY PODZIAŁU PULI EDUCATOR MMM19

ZA UCZESTNICTWO !
DLA WSZYSTKICH BADACZY,
KTÓRZY WŁĄCZĄ DO BADANIA CO NAJMNIEJ 15 PACJENTÓW
REKRUTUJ CO NAJMNIEJ 15 PACJENTÓW !
Certyfikat Badacza MMM19
ZA ZAANGAŻOWANIE !
DLA NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH BADACZY,
KTÓRZY WŁĄCZĄ DO BADANIA NAJWIĘCEJ PACJENTÓW
REKRUTUJ JAK NAJWIĘCEJ PACJENTÓW !
3 ciśnieniomierze
MICROLIFE WATCH BP OFFICE
z funkcją mierzenia ciśnienia na obu ramionach jednocześnie
10 ciśnieniomierzy
MICROLIFE BP A6 BT (AFIB)
z funkcją monitorowania migotania przedsionków
5 egzemplarzy
Interna Szczeklika 2018
podręcznik chorób wewnętrznych
10 uczestnictw
w kongresach krajowych 2019/2020
PTNT, PTK, PTN, PTL, KLRWP
LOSOWANIE !
DLA WSZYSTKICH BADACZY,
KTÓRZY WŁĄCZĄ DO BADANIA CO NAJMNIEJ 30 PACJENTÓW
REKRUTUJ CO NAJMNIEJ 30 PACJENTÓW !
40 ciśnieniomierzy
MICROLIFE BP A6 BT (AFIB)
z funkcją monitorowania migotania przedsionków
15 egzemplarzy
Interna Szczeklika 2018
podręcznik chorób wewnętrznych
20 egzemplarzy
Dbaj o swoje serce
praktyczny poradnik
20 egzemplarzy
EKG w praktyce
podręcznik elektrokardiografii
Regulamin
EDUCATOR MMM19